Tag Archives: Karangan

Gejala Buli Dan Langkah Untuk Mengatasinya

Gejala Buli Dan Langkah Untuk Mengatasinya Gejala buli boleh didefenisikan sebagai masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. Memang tidak boleh dinafikan bahawa dewasa ini, kes buli yang … Continue reading

Posted in Bahasa Melayu, Karangan | Tagged | 1 Comment

Soalan Latih Tubi Tatabahasa : Penggandaan (2)

Isi tempat kosong dengan kata ganda yang sesuai. 11 Sereena membalut hadiah itu ___________. A kemas-kemas B ketat-ketat C kuat-kuat D erat-erat 12 Sebilangan besar murid sekolah itu mengalami __________ akibat keracunan makanan. A lemah-longlai B lemah-gemalai C hiruk-pikuk D … Continue reading

Posted in Bahasa Melayu | Tagged | Leave a comment